Gegevens uit Bibliotheek

Ruimte voor sport in Utrecht 2012-2030. Een vraag-aanbodanalyse van buitensportaccommodaties, 2012-2030.

auteur(s):
Bakker, S., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2013
collatie:
57 p. fig. tab.
documenten:

Ruimte voor sport in Utrecht 2012-2030 : een vraag-aanbodanalyse van buitensportaccommodaties, 2012-2030

samenvatting:

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft het Mulier Instituut met het huidige ruimteonderzoek een vervolg gegeven aan het ruimteonderzoek dat in 2006 door het Mulier Instituut werd uitgevoerd. Het huidige ruimteonderzoek is volgens dezelfde principes uitgevoerd als het onderzoek 'Ruimte voor sport in Utrecht 2006'. Het legt de basis voor het accommodatiebeleid in Utrecht in de komende 15-20 jaar. In het ruimteonderzoek is de huidige buitensportruimte in de gemeente Utrecht in kaart gebracht voor voetbal, hockey, tennis, korfbal, handbal en honk-/softbal. Verder is voor deze sporttakken de ruimtebehoefte tot en met 2030 berekend, met behulp van de bevolkingsprognosemethode (alle sporten), trendextrapolatie (voetbal) en de groeiprognosemethode (hockey). Voor alle sporten zijn berekeningen op stadsniveau gemaakt, aangevuld met berekeningen op wijkniveau voor de voetbalsport. Op basis van deze berekeningen zijn toekomstige ruimtelijke knelpunten inzichtelijk gemaakt. Ten slotte zijn oplossingsrichtingen gegeven om de geconstateerde ruimtelijke knelpunten op te lossen. Afwijkend aan het ruimteonderzoek uit 2006 zijn het toevoegen van tennis en honk-/softbal aan het onderzoek en het creëren van een kaart gemaakt met de voetbalaccommodaties in Utrecht.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
GS-UTR-0001
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-311
Wordt niet uitgeleend