Terug naar zoekresultaten

Gegevens uit Bibliotheek

Ondersteuning van verenigingssport in Zoetermeer. Een analyse van het gevoerde verenigingsondersteuningsbeleid in de sport.

auteur(s):
Romijn, D., Poel, H. van der, Smits, F.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2013
collatie:
30 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Ondersteuning van verenigingssport in Zoetermeer : een analyse van het gevoerde verenigingsondersteuningsbeleid in de sport

samenvatting:
Zoetermeer heeft een uitgebreid beleid op het gebied van sport, gericht op vergroting van de sportparticipatie. Verschillende vormen van subsidie en verenigingsondersteuning maken deel uit van het beleidsinstrumentarium. De Rekenkamercommissie wil graag weten of sprake is van een transparant ondersteuningsbeleid en hoe de ontvangen subsidie de contributie en toegankelijkheid van de verschillende verenigingen beïnvloedt. Voorliggende rapportage beoogt op basis van ambtelijke stukken, gemeentelijke jaarrekeningen, interviews en verenigingsonderzoek de raad inzicht te verschaffen in de mate van effectiviteit en doelmatigheid van het gevoerde beleid. Om dit te bewerkstelligen is de volgende hoofdvraag geformuleerd: hoe worden de sportverenigingen in Zoetermeer gefaciliteerd door de gemeente, welke overwegingen liggen hieraan ten grondslag en hoe effectief en doelmatig is het verenigingsondersteuningsbeleid? Hoofdstuk 2 beschrijft het sportbeleid van Zoetermeer op basis van gemeentelijke beleidsdocumenten en interviews met beleidsmakers en uitvoerders. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de gemeentelijke geldstromen stroken met dit geformuleerde beleid. Hoofdstuk 4 brengt de particuliere kosten van de diverse sporten in kaart. In hoofdstuk 5 beantwoorden de auteurs de onderzoeksvragen op basis van de eerdere hoofdstukken.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0005
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-308
Wordt niet uitgeleend