Gegevens uit Bibliotheek

Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten.

auteur(s):
Schapendonk, R., Berg, L. van den, Dool, R. van den, Hoenderkamp, K., Hoffmans, W., Lindert, C. van
plaats:
Bunnik / Utrecht
uitgever:
Stichting Onbeperkt Sportief / Mulier Instituut
jaar:
2013
collatie:
43 p. bijl. fig. ill. tab. Met lit. opg.
documenten:

Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten

samenvatting:

Om initiatieven die gehandicaptensport bevorderen blijvend (boven)lokaal te verankeren is de rol van gemeenten onmisbaar. Zeker nu gemeenten belast zijn met de uitvoering van een aantal wetten die ook gehandicaptensport raken (waaronder de WMO), is het van belang dat gemeenten hierbij worden ondersteund met de juiste kennis. Om die reden ziet Stichting Onbeperkt Sportief een rol voor haar weggelegd. Zij wil met behulp van het model, 'de Gemeentelijke Sportmatch Gehandicaptensport', aangeven wat de potentiële behoefte aan gehandicaptensport per gemeente is. Door deze mogelijke behoefte af te zetten tegen het aanbod voor de sporters met een handicap, kan geconstateerd worden waar en welke interventies er in een gemeente noodzakelijk zijn en kunnen worden toegepast. Stichting Onbeperkt Sportief heeft de Gemeente Utrecht benaderd met de vraag om als gemeente te participeren in de pilot 'Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten'. De gemeente Utrecht heeft aangegeven aan de pilot te willen meewerken. Nadat deze model-notitie in de pilot is uitontwikkeld, is deze ook inzetbaar voor andere gemeenten. Punten waar in de pilot speciaal aandacht naar uit gaat, zijn de opbouw van de rapportage, de toegankelijkheid van de informatie en de mate waarin de aangeboden informatie aansluit bij de verwachtingen en expertises bij de gemeentelijke medewerkers.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
GEHA-TB-0002
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-315
Wordt niet uitgeleend
Kenniscentrum Sport
GEME-TB-0017
Beschikbaar