Gegevens uit Bibliotheek

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt, 2013.

auteur(s):
Jong, M. de, Lindert, C. van, Poel, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2013
collatie:
108 p. bijl. fig. ill. tab. Met lit. opg.
documenten:

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt, 2013

samenvatting:

Deze rapportage staat in het teken van de voortgang van het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB). Het programma loopt inmiddels een jaar. Daarmee is het tijd de eerste balans op te maken van de activiteiten die zijn ontplooid en eerste resultaten die zijn geboekt. Verschillende partijen verrichten hiervoor outputregistraties en ander (verdiepings)onderzoek. Ondersteund door het ministerie van VWS stelt het Mulier Instituut op basis van de cijfers en inzichten uit de diverse registraties en onderzoeken jaarrapportages (2013-2016) op. Doel is de hoofdlijnen zichtbaar te maken van de voortgang van het programma SBB, zodat doorontwikkeling en/of bijsturing van onderdelen) van het programma mogelijk zijn, de Tweede Kamer, bestuurlijke en ondersteuningspartners kunnen worden geïnformeerd en de ontwikkelde kennis beschikbaar is voor beleidsmakers en professionals in het veld. Deze rapportage betreft de eerste voortgangsrapportage. Alle resultaten overziend concluderen de onderzoekers dat het programma SBB een groot aantal mensen en partijen in beweging brengt. De beoogde resultaten in aantallen fte buurtsportcoaches en sportimpulsprojecten worden (ruim) gehaald, zij het vaak met vertraging vanwege aanloopproblemen. Er staat een stevige ondersteuningsstructuur en het veld kan goed overweg met de geboden mogelijkheden om de sport­ en beweegdeelname te stimuleren.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0004
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-301
Wordt niet uitgeleend
Kenniscentrum Sport
BELE-TB-0006
Beschikbaar