Gegevens uit Bibliotheek

Nationaal sportonderzoek (NSO) 2012. Blok L. Misstanden in de sport.

auteur(s):
Collard, D.C.M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2013
collatie:
24 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Nationaal sportonderzoek (NSO) 2012 : blok L : misstanden in de sport

samenvatting:
Het Nationaal Sport Onderzoek (NSO 2012) is de opvolger van de SportersMonitor, een onderzoek dat door het Mulier Instituut periodiek is uitgevoerd. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in diverse aspecten van sportbeoefening en sportbetrokkenheid van de Nederlandse bevolking. Eerdere metingen van de SportersMonitor hebben plaatsgevonden in 2008, 2010 en 2011, waarbij GfK telkens verantwoordelijk is geweest voor de uitvoering van het veldwerk. In het najaar van 2012 heeft GfK Panel Services in opdracht van het Mulier Instituut het veldwerk van het Nationaal Sportonderzoek 2012 uitgevoerd. VeiligheidNL heeft vragen betreffende misstanden en blessures in de sport toegevoegd. In deze rapportage worden de resultaten betreffende misstanden in de sport beschreven. De resultaten betreffende informatiebehoefte over sportblessures zijn in een andere rapportage beschreven. Uit een totale analyse blijkt dat 15 procent van alle respondenten aangeeft in de afgelopen 12 maanden minstens één van de volgende drie incidenten te hebben meegemaakt in de sport: lichamelijk contact door een opzettelijke overtreding; opzettelijk lichamelijk geweld en; opzettelijk verbaal geweld.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
WNS-TB-0002
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-300
Wordt niet uitgeleend