Gegevens uit Bibliotheek

'Doe het maar rustig aan'?!. Een onderzoek naar de ervaringen en competenties van trainers en beweegleiders ouderen over adviezen rondom pijnklachten en beperkingen.

auteur(s):
Elling, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2013
collatie:
13 p. fig.
documenten:

'Doe het maar rustig aan'?! : een onderzoek naar de ervaringen en competenties van trainers en beweegleiders ouderen over adviezen rondom pijnklachten en beperkingen

samenvatting:

In de afgelopen jaren zijn vooral ouderen sportiever geworden. Tegelijkertijd hebben 50-plussers vaker last van pijnklachten en chronische ziekten, waardoor zij minder gaan bewegen en sporten of (overwegen te) stoppen. Omdat een toenemende groep ouderen tot op hoge leeftijd deelneemt aan sport- en beweegactiviteiten, maar tevens met specifieke (fysieke) klachten kampt, verlangt dit specifieke competenties van trainers en begeleiders. Onder meer over de betekenis van verschillende klachten in relatie tot eventuele aanpassing van het sport- en beweeggedrag. Hiervoor is een KTS groep (Kennis Transfer Sportgezondheidszorg) ouderen vanuit de Vereniging Sportgeneeskunde (VSG) actief. In deze rapportage vindt u de uitkomsten van een onderzoek dat in het kader van deze KTS groep ouderen en sport is gehouden onder beweegleiders van 50-plussers.