Gegevens uit Bibliotheek

Verenigingsmonitor Arnhem 2013. Vitaliteitsindex.

auteur(s):
Kalmthout, J. van, Romijn, D.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2013
collatie:
54 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Verenigingsmonitor Arnhem 2013 : vitaliteitsindex

samenvatting:
In de nieuwe sportvisie voor de Gemeente Arnhem is een belangrijke rol weggelegd voor sportorganisaties. Om sportverenigingen beter te kunnen benutten als samenwerkingspartner is er behoefte aan een goed inzicht in de kracht van de diverse sportverenigingen en hun (on)mogelijkheden. Hiertoe heeft de gemeente Arnhem in samenwerking met het Mulier Instituut een verenigingsmonitor uitgezet, waarin aandacht is voor de stand van zaken bij sportverenigingen in Arnhem en hun mogelijkheden en bereidheid om binnen het sportbeleid als samenwerkingspartner van de gemeente Arnhem te fungeren. Met behulp van deze verenigingsmonitor is door de gemeente samen met het Mulier Instituut een vitaliteitsindex ontwikkeld om verenigingen te kunnen classificeren en een 'op maat' benadering toe te kunnen passen. In 2010 is in Arnhem een verenigingsmonitor opgesteld en uitgevoerd. Deze monitor vormt de basis voor de monitor in 2012. De verkregen resultaten zijn geanalyseerd en gepresenteerd in dit tabellenrapport.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPVERE-TB-0001
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-297
Wordt niet uitgeleend