Gegevens uit Bibliotheek

Overheidssteun voor ijsbanen. Een onderzoek naar de mate waarin ijsbanen worden gefinancierd met behulp van overheidssteun.

auteur(s):
Bakker, S., Straatmeijer, J., Poel, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2013
collatie:
26 p. Met lit. opg.
documenten:

Overheidssteun voor ijsbanen : een onderzoek naar de mate waarin ijsbanen worden gefinancierd met behulp van overheidssteun

samenvatting:

De provincie Friesland heeft het Mulier Instituut de opdracht gegeven inzicht te verschaffen in de financiering van nationale en internationale kunstijsbanen, multifunctionele (sport)accommodaties en nationale topsport oftewel A-sportaccommodaties. Een aanvullende onderzoeksvraag luidt, of hier volgens de economische theorie sprake is van marktfalen, hetgeen overheidsinvesteringen in (top)sportaccommodaties mogelijk legitimeert. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0002
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-294
Wordt niet uitgeleend