Gegevens uit Bibliotheek

Sportdeelname in Nederland. 2006-2012. Factsheet.

auteur(s):
Collard, D.C.M., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2013
collatie:
4 p. fig.
documenten:

Sportdeelname in Nederland : 2006-2012 : factsheet

samenvatting:
In deze factsheet worden de nieuwste cijfers, uit 2012, over sportdeelname van de Nederlandse bevolking (6-79 jaar) gepresenteerd. In 2012 is een factsheet verschenen met cijfers over de periode 2006-2011. Deze nieuwe factsheet gaat in op sportdeelname cijfers over de periode 2006-2012. Alle cijfers zijn gebaseerd op het continue onderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN), met jaarlijks ruim 11.000 respondenten, waarin vanaf 2006 op een consistente wijze is gevraagd naar de sportdeelname. Geconcludeerd kan worden dat: de sportdeelname van de bevolking (6-79 jaar) stabiel is gebleven tussen 2006 en 2012; het percentage van de bevolking dat lid is van een sportvereniging stabiel is gebleven tussen 2006 en 2012; in 2012 41% van de sporters één sport doet en 28% twee sporten; vooral sporters die meer dan 2 keer in de week sporten deelnemen aan trainingen en competitie; 26% van de bevolking in 2012 gestart is met een nieuwe sport; 33% van de bevolking (12-79 jaar) zichzelf als sporter ziet; in verhouding tot de gemeten sportdeelname vooral ouderen zichzelf in mindere mate als sporter zien.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
PART-TB-0008
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-288
Wordt niet uitgeleend
Kenniscentrum Sport
SPOR-TB-0004
Beschikbaar