Gegevens uit Bibliotheek

De impuls van een combinatiefunctionaris, 2-meting.

auteur(s):
Heijden, A. von, Kalmthout, J. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2012
collatie:
30 p. bijl. fig. tab.
documenten:

De impuls van een combinatiefunctionaris, 2-meting

samenvatting:
Eind 2007 werd door vertegenwoordigers van het ministerie van OCW en VWS, VNG, VBS, NOC*NSF en de Cultuurformatie het bestuursakkoord 'Impuls brede scholen, sport en cultuur' ondertekend. Deze Impuls betreft een structurele inzet van rijksmiddelen voor de inzet van combinatiefunctionarissen die een brug vormen tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Ook combinaties met opvang en welzijn zijn mogelijk. De doelstellingen van de Impuls zijn verdeeld in zogenoemde output- en outcomedoelstellingen. In voorliggend rapport wordt met behulp van bestaand periodiek onderzoek gekeken naar de outcome van de Impuls aan de hand van de doelstellingen zoals deze door het ministerie van VWS zijn opgesteld. De situatie in 2007 en 2009 is al eerder vastgesteld (0- en 1-meting). Deze rapportage beschrijft de situatie in 2011 (2-meting).
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-285
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
SPBELE-TB-0011
Beschikbaar