Gegevens uit Bibliotheek

Tellen en vertellen. Opzet onderzoeksprogramma 2012-2014 Sportservice Haarlemmermeer.

auteur(s):
Collard, D.C.M., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2012
collatie:
24 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Tellen en vertellen : opzet onderzoeksprogramma 2012-2014 Sportservice Haarlemmermeer

samenvatting:
Om meer inwoners van Haarlemmermeer aan het bewegen en sporten te krijgen voert Sportservice Haarlemmermeer, in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer, projecten en activiteiten uit. Die activiteiten zijn beschreven in de 'Plannen van Actie'. Deze plannen zijn door Sportservice opgesteld naar aanleiding van de sportnota 'Sport in een beweeglijk perspectief' van de gemeente Haarlemmermeer. Vanaf 2012 stelt de gemeente jaarlijks een 'Programma van Eisen' op. Hierin worden afspraken opgetekend met betrekking tot de verwachte prestaties van Sportservice voor het komende subsidiejaar. Om aan te kunnen tonen dat Sportservice heeft voldaan aan de prestatieafspraken is goede monitoring en evaluatie noodzakelijk. In dit kader heeft Sportservice het Mulier Instituut opdracht gegeven eerst kritisch te kijken naar de huidige monitoring en evaluatie, en vervolgens een modulair onderzoeksprogramma te ontwikkelen voor de periode 2012-2014. Met dit programma moet Sportservice in staat zijn zich te verantwoorden voor de geleverde prestaties gebaseerd op de afspraken uit het 'Programma van Eisen'. Het doel van deze studie is om te komen tot een onderzoeksprogramma voor Sportservice Haarlemmermeer, waarmee in kaart kan worden gebracht of er voldaan wordt aan door de gemeente gestelde eisen en aan gemaakte afspraken. Door gebruik te maken van dit controlemiddel kan Sportservice de rol van opdrachtnemer en contractpartner zo goed mogelijk vervullen.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0015
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-265
Wordt niet uitgeleend