Sportgeschiedenis

Het verleden van de sport krijgt vaak gestalte in boeiende biografieën van befaamde sporters en sportsters. De aandacht voor de rol van dergelijke sporticonen, mag evenwel niet verhullen dat de geschiedenis van de sport meer omvat. De culturele en maatschappelijke context waarin sport tot ontwikkeling komt, is een eigenstandig historisch onderzoeksterrein. Door zo naar sportgeschiedenis te kijken wordt het ook mogelijkheid om biografische kennis in een ruimer en breder perspectief te plaatsen. Daarmee fungeert sportgeschiedenis als een belangrijke bron van inzicht van waaruit hedendaagse sportinitiatieven en -ontwikkelingen beter begrepen kunnen worden. Dit komt naar voren in de diverse Brancherapporten van het MI (zwemmen, evenementen en tennis) waarin stilgestaan wordt bij de historische achtergronden van de bestudeerde onderwerpen. Maar ook bij andere onderzoekdossiers – denk aan de gehandicaptensport en de olympische beweging – levert de sporthistorische dimensie een waardevolle verdieping. Lees verder

Actueel

Sporthistorisch Congres Fries Genootschap, 10 februari 2017

Op 10 februari 2017 wordt in Tresoar te Leeuwarden een sporthistorisch congres gehouden onder de naam: “Tussen buorskip en global village. Sport en identiteit in Friesland.” Sprekers uit binnen- en buitenland buigen zich over de manier waarop sport verweven is met identiteitsvorming op uiteenlopende schaal, van lokaal tot trans-nationaal. De specifieke Friese sportcultuur wordt hierin belicht en in een vergelijkend Europees perspectief geplaatst. Lees verder

Expositie Tennis & Muziek met unieke werken en essay geopend

Met een verzameling unieke werken en de presentatie van het essay ‘Muziek op tennis, tennis op muziek’ heeft het Mulier Instituut in Utrecht de expositie Tennis & Muziek geopend. Het eerste exemplaar van het historische essay werd overhandigd aan oud-toptennister en NOC*NSF-bestuurslid Marcella Mesker. Het Mulier Instituut organiseert twee keer per jaar een minitentoonstelling rondom een thema in de sport. De expositie Tennis & Muziek, die loopt tot en met medio mei 2017, draait om tennis als thema in de muziek. Lees verder

Trends in sportgeschiedenis

Herdenkingsartikelen in alle landelijke dagbladen, een grootse manifestatie van HFC-pupillen op de Haarlemse Grote Markt en een nieuwe biografie: 2015 was een Mulierjaar. Daarmee kreeg het historisch bewustzijn van de sportwereld een pittige impuls. Lees verder

Pim Muliers 150e geboortejaar

Op 10 maart 2015 is het 150 jaar geleden dat de naamgever van het Mulier Instituut in Witmarsum (Friesland) werd geboren. Niet lang daarna verhuisde het gezin Mulier naar Haarlem waar Pim het grootste deel van zijn jeugd doorbracht. Voor de in Haarlem gevestigde Société Pim Mulier aanleiding om hem dit jaar, tezamen met andere partners, in de schijnwerper te plaatsen. Het Mulier Instituut staat op verschillende manieren stil bij de rol van Pim Mulier voor de ontwikkeling van de sport in ons land. Voor belangstellenden is een factsheet beschikbaar waarin beknopt de levensloop van Pim Mulier en zijn belangrijkste bijdragen aan de ‘moderne’ sport staan beschreven. Om het historisch besef aan te scherpen is verder voor het onderwijs aan 12-14 jarigen een lesbrief samengesteld. Daniël Rewijk, als sporthistoricus verbonden aan het Mulier Instituut, promoveert op 12 maart 2015 met een biografische studie naar Pim Mulier. Klik hier voor het nieuwsbericht dat op 2 maart 2015 verscheen op de website van Rijksuniversiteit Groningen. Voor de nieuwsberichtgeving op de website van het Mulier Instituut klik hier.

 

Lopend onderzoek Mulier Instituut

Publicaties Mulier Instituut (selectie)

Muziek op tennis, tennis op muziek (een driesetter). Essay en catalogus ter begeleiding van tentoonstelling Tennis & Muziek (2016) (pdf)

Van open veld tot multifunctioneel stadion: de geschiedenis van sportaccommodaties (hoofdstuk in Sportaccommodaties in Nederland. Kaarten en kengetallen, H. van der Poel, K. Wezenberg-Hoenderkamp & R. Hoekman (red.), 2016)

Captain van Jong Holland. Een biografie van Pim Mulier 1865-1954 (2015)

Pim Muliers 150e geboortejaar. De rol van Pim Mulier in de Nederlandse sport. Factsheet 2015/1 (2015) (pdf)

Pim Muliers 150e geboortejaar. De rol van Pim Mulier in de Nederlandse sport. Lesbrief (2015) (pdf)

Tussen spel en sport: de geschiedenis van tennis (hoofdstuk in Tennis in Nederland. De tenniswereld in al haar aspecten geserveerd, H. van der Poel & S. Bakker (red.), 2015)

Casus Olympische Spelen voor gehandicapten Arnhem 1980 (2014) (pdf)

Van volksvermaak tot sportevenement (paragraaf in Sportevenementen in Nederland. Over sportevenementen en hun maatschappelijke betekenis, P. Hover, J. Straatmeijer en K. Breedveld (red.), 2014) (pdf)

Paralympische beweging en Nederland (2013) (pdf)

Van nood naar deugd, de vroege geschiedenis van de zwemsport in Nederland (hoofdstuk in Zwemmen in Nederland. De zwemsport in al zijn facetten nader belicht, H. van der Werff & K. Breedveld (red.), 2013) (pdf)

Ons collectieve sportgeheugen. Factsheet sportgeschiedenis (2011) (pdf)

Zoek in de Kennisbank voor meer publicaties.