Internationaal

Medewerkers van het Mulier Instituut onderhouden actief contact met wetenschappers aan verschillende universiteiten, onderzoeksinstellingen en beleidsorganisaties binnen en buiten Europa. Mulier-medewerkers zijn actief binnen de volgende internationale onderzoeksgemeenschappen:

Actueel

Sociale aspect belangrijk voor leden bij Europese sportvereniging

Bijna negen van de tien leden en vrijwilligers van Europese sportverenigingen hebben door hun lidmaatschap bij de sportvereniging nieuwe vrienden gemaakt. De overgrote meerderheid van de respondenten is trots op hun sportvereniging en voor meer dan de helft (59%) is de sportvereniging een van de belangrijkste sociale groepen waartoe ze behoren. Lees verder

Samenleving hecht aan integriteit bij organisatie sportevenementen

Er is sprake van een groeiende kloof tussen wat de samenleving van (de totstandkoming van) sportevenementen verwacht en de wijze waarop betrokken organisaties opereren. Hoewel sportevenementen door beleidsmakers, politici en een breed publiek als bronnen van positieve energie en inspiratie worden gewaardeerd, wordt tegelijkertijd voor een groeiend aantal personen de kracht van sportevenementen door negatieve zaken ondermijnd. Daarnaast worden vraagtekens gezet bij de mate waarin rond sportevenementen integer wordt gehandeld. Dit schaadt het vertrouwen in sportevenementen en de organisaties die daarbij betrokken zijn. Lees verder

Sportverenigingen hart van de Europese sector

Meer dan 60 miljoen mensen in Europa sporten in verenigingsverband bij organisaties die draaien op de betrokkenheid en inzet van vrijwillig kader. Sportverenigingen zijn daarmee onmiskenbaar belangrijk voor de Europese samenleving. Niet tegenstaande trends van individualisering en consumentisme, komen verenigingen centraler te staan in het sportbeleid. Dit is de belangrijkste boodschap uit het boek ‘Sport Clubs in Europe: A Cross-National Comparative Perspective’, dat onder redactie van het Mulier Instituut, deUniversity of Bern en de Sporthochschule Koln is verschenen. Lees verder

Europese sportonderzoeken verschillen in organisatie en financieringsstroom

In Europa zijn veel gegevens beschikbaar over sport, maar doordat landen het sportonderzoek anders organiseren en er geen Europese agenda voor sportonderzoek bestaat, zijn er slechts beperkte mogelijkheden om landen met elkaar te vergelijken.

Het Mulier instituut voerde een verkennend onderzoek uit naar hoe sportonderzoek in Nederland, België, Duitsland, Engeland en Denemarken is georganiseerd. Het instituut concludeert dat een duidelijk en transparant beeld van de infrastructuur van sportonderzoek in deze landen ontbreekt. In de studie wordt per land ingegaan op de geschiedenis van het sportonderzoek, de belangrijkste onderzoekthema’s, financiering, de organisaties die het onderzoek doen, innovatie en enkele best practices. Lees verder

50 miljoen hardlopers besteden 10 miljard euro per jaar

Naar schatting lopen 50 miljoen mensen in Europa regelmatig hard. Hun jaarlijkse bestedingen worden getaxeerd op 9.6 miljard euro per jaar. Daarmee is hardlopen één van de grootste en snelst groeiende markten ter wereld.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het boek Running across Europe, een initiatief van het Mulier Instituut en KU Leuven. Onderzoekers uit elf verschillende landen hebben in dit boek hun krachten gebundeld om te beschrijven hoe hardlopen tot een van de meest populaire sporten is uitgegroeid. Lees verder

EASS congres

In 2014 was het Mulier Instituut organisator van het jaarlijkse EASS congres. In 2009 organiseerde het MI het jaarcongres van de ISSA. Ieder jaar presenteren Mulier medewerkers hun papers op bijvoorbeeld de jaarcongressen van EASMECSS en ICSSPE.

 

Lopend onderzoek Mulier Instituut

Informatie volgt binnenkort.