Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Schoolzwemmen in het primair onderwijs

auteur(s):
Hollander, E., Slot-Heijs, J.J.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
2 p.
documenten:

Schoolzwemmen in het primair onderwijs, factsheet 2021/30

samenvatting:

26 procent van de basisscholen biedt schoolzwemmen aan of maakt gebruik van het schoolzwemmen van de gemeente. De voornaamste reden om geen schoolzwemmen aan te bieden is het gebrek aan financiering door de gemeente. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Daarnaast geven scholen aan dat ze geen eigen middelen beschikbaar hebben en dat schoolzwemmen ten koste gaat van andere vakken.

Aanbod schoolzwemmen lager dan in 2017: het aantal basisscholen dat schoolzwemmen aanbiedt of gebruik maakt van het schoolzwemmen van de gemeente ligt in 2021 lager dan in 2017. Toen bood nog 31 procent van de scholen schoolzwemmen in een van beide vormen aan.

In de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt op een aanzienlijk groter deel van de scholen (63%) schoolzwemmen aangeboden dan in andere regio’s van Nederland.

Zwemveiligheid en beweging: de meerderheid van de scholen die wel schoolzwemmen aanbieden geeft aan dat dit belangrijk is voor de zwemveiligheid van kinderen. Ook zien veel van deze scholen schoolzwemmen als een goed beweegalternatief voor de gymles.

Enquête onder schoolleiders in het primair onderwijs: de resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op vragenlijstonderzoek onder 839 schoolleiders in het primair onderwijs.

Dit onderzoek is onderdeel van het onderzoek ‘Bewegingsonderwijs en sport in primair onderwijs 2021: 2-meting’. In deze factsheet worden de resultaten over schoolzwemmen uitgelicht. Er zijn ook al eerdere metingen geweest in 2016/2017 (1-meting) en in 2012/2013 (0-meting), waardoor op een aantal punten ontwikkelingen in kaart gebracht konden worden.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl