Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Nulmeting bewegingsonderwijs po

auteur(s):
Reijgersberg, N., Werff, H. van der, Lucassen, J.M.H.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2013
collatie:
48 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Nulmeting bewegingsonderwijs : onderzoek naar de organisatie van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

samenvatting:

Het kabinet stelt in het Regeerakkoord 'Bruggen Slaan' te willen streven naar uitbreiding van het aantal lesuren voor bewegingsonderwijs op de basisschool. In een reactie op dit voornemen heeft de Tweede Kamer om een nulmeting bewegingsonderwijs gevraagd. Deze nulmeting bewegingsonderwijs is onderverdeeld in drie thema's: de bevoegdheid van de leraar voor bewegingsonderwijs, lestijd en lesfrequentie en ten slotte de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Voor deze nulmeting hebben 1083 schooldirecteuren in het basisonderwijs en in het speciaal (basis)onderwijs een online-vragenlijst ingevuld. De steekproef onder basisscholen is gewogen naar onderwijssoort, denominatie, regio en stedelijkheid. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
ONDE-TB-0001
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-306
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl