Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Verenigingsmonitor Edam-Volendam

auteur(s):
Aarnink, A., Gómez Berns, A., Meulenbroeks, N., Kalmthout, J. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2024
collatie:
88 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Verenigingsmonitor Edam-Volendam

samenvatting:

Dit rapport brengt het functioneren van vrijwilligersorganisaties in de gemeente Edam-Volendam in kaart. Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Edam-Volendam.

In dit rapport beschrijven de onderzoekers het functioneren van vier typen organisaties:

 • sportverenigingen;
 • culturele organisaties (verenigingen en stichtingen);
 • welzijnsorganisaties en
 • commerciële sport- en cultuurorganisaties.

Door deze organisaties bij het onderzoek te betrekken kan een volledig beeld worden geven van de organisaties in Edam-Volendam die met vrijwilligers werken.

Om het functioneren van de organisaties in Edam-Volendam in kaart te brengen, is voor ieder type organisatie een vragenlijst opgesteld. Het uitgangspunt hierbij was de landelijke monitor voor sportverenigingen van het Mulier Instituut, de zogenoemde verenigingsmonitor.

De verenigingsmonitor geeft inzicht in de manier waarop sportverenigingen functioneren, de maatschappelijke rol die zij (willen) vervullen en eventuele bedreigingen in de toekomst. Thema’s in de monitor zijn bijvoorbeeld:

 • het aantal leden, bezoekers en/of deelnemers van organisaties;
 • de problemen die organisaties ervaren;
 • het (vrijwilligers)kader;
 • het beleid;
 • de financiën;
 • de accommodatie en
 • de (potentiële) samenwerkingspartners

Leeswijzer
Op de volgende pagina’s presenteren de onderzoekers de bevindingen van de monitor voor sportverenigingen (hoofdstuk 2), culturele organisaties - verenigingen en stichtingen - (hoofdstuk 3), welzijnsorganisaties - verenigingen en stichtingen - (hoofdstuk 4) en commerciële sport- en cultuurorganisaties (hoofdstuk 5). In ieder hoofdstuk worden eerst de organisatieaspecten besproken en daarna de maatschappelijke oriëntatie. Elk hoofdstuk sluit af met conclusies en aanbevelingen. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-1072
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl