Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Advisering rondom het thema bewegen op consultatiebureaus

auteur(s):
Veldman, S.L.C., Westerbroek, M
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2024
collatie:
30 p. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Advisering rondom het thema bewegen op consultatiebureaus: het belang van bewegen voor kinderen van 0 tot 4 jaar

samenvatting:

Het thema bewegen heeft vaak geen structurele plek op het consultatiebureau. Terwijl voldoende en gevarieerd bewegen heel belangrijk is voor een gezonde groei en ontwikkeling. Om bewegen een structurele plek te geven op het consultatiebureau is beleid over bewegen van belang. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder JGZ-professionals die werken op een consultatiebureau.

Beleid vergroot de aandacht voor bewegen
Twee op de vijf JGZ-professionals (42%) werken op een consultatiebureau met beleid over bewegen. Op deze consultatiebureaus is vaker aandacht voor bewegen. Bijvoorbeeld door:

 • de wachtruimte zo in te richten dat deze uitnodigt om te bewegen;
 • bewegen in het digitale dossier op te nemen;
 • materiaal om bewegen bespreekbaar te maken;
 • gebruik te maken van de richtlijn Houding en bewegen;
 • het thema bewegen te bespreken tijdens consulten;
 • het beweegadvies te gebruiken.

Niet alle professionals bespreken bewegen met ouders
Twee op de vijf JGZ-professionals (40%) bespreken het thema bewegen (bijna) altijd tijdens consulten met ouders/verzorgers. Lang niet alle professionals doen dit dus. Dat komt onder andere doordat niet alle professionals zich bekwaam voelen om het thema te bespreken.

Aandacht voor bewegen vergroten
Om het thema bewegen meer aandacht te geven bij consultatiebureaus wordt JGZ-organisaties geadviseerd:

 • Formuleer in je beleid een concrete visie over het thema bewegen. En betrek professionals bij het opstellen van deze visie.
 • Ondersteun professionals door hun kennis, vaardigheden, enthousiasme en motivatie te vergroten voor het bespreken van bewegen.
 • Werk samen met andere partijen om de aandacht voor bewegen te stimuleren. Bijvoorbeeld met sportverenigingen en buurtsportcoaches.

Vragenlijst onder JGZ-professionals Voor dit onderzoek is een vragenlijst uitgezet onder JGZ-professionals op consultatiebureaus. Daarin werd gevraagd naar:

 • de aandacht voor bewegen op het consultatiebureau en tijdens consulten;
 • de aandacht voor het beweegadvies;
 • de ondersteuningsbehoeften en de rol van JGZ-professionals bij de implementatie van het beweegadvies.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-1037
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl