Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Wereldmeiden

auteur(s):
Visser, T., Anselma, M., Dellas, V.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
30 p. bijl. tab.
documenten:

Wereldmeiden: ervaringen, opbrengsten, succesfactoren & verbeterpunten

samenvatting:

Binnen het project Wereldmeiden, waar jongeren aan kunnen deelnemen voor hun maatschappelijke diensttijd, ontstaan contacten tussen Nederlandse jongeren en jonge vluchtelingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Binnen Wereldmeiden komen meiden die al langer in Nederland wonen (buddy’s) en meiden met een statushoudervergunning (deelnemers) gedurende twintig weken bijeen om te sporten.

Buddy’s staan meer open voor andere culturen
De buddy's staan door deze ervaring meer open voor andere culturen. Ook hebben ze het gevoel dat ze hebben bijgedragen aan de maatschappij.

Deelnemers kunnen beter Nederlands en hebben meer zelfvertrouwen
De deelnemers ervaren het beter beheersen van de Nederlandse taal als grootste opbrengst van hun deelname aan Wereldmeiden. Daarnaast is hun zelfvertrouwen gegroeid. Ze durven beter op leeftijdsgenoten af te stappen en in het Nederlands te praten, ook buiten het project.

Betrokken professionals vinden nieuwe en sterkere samenwerkingen
Voor de betrokken professionals heeft Wereldmeiden voornamelijk gezorgd voor nieuwe samenwerkingspartners en sterkere netwerkstructuren. Zij willen deze samenwerkingen graag doorzetten en hebben hiervoor al plannen gemaakt.

Aanbevelingen voor de toekomst
Om Wereldmeiden in de toekomst door te ontwikkelen, hebben de onderzoekers zes aanbevelingen:

  • Maak afspraken over taken voor iedereen vindbaar en begrijpelijk.
  • Vergroot aandacht voor de professionele ontwikkeling van buddy’s.
  • Laat oud-buddy’s hun ervaringen delen.
  • Maak de invulling van de activiteiten bespreekbaar.
  • Bied MDT-trajecten via onderwijsinstellingen aan.
  • Gebruik spelvormen bij de kennismaking.

Groepsgesprekken en vragenlijsten
De data zijn verzameld via groepsgesprekken met buddy’s, deelnemers en betrokken professionals op drie locaties. In totaal zijn 22 buddy’s, 10 deelnemers en 7 betrokken professionals geïnterviewd. Ook zijn vragenlijsten afgenomen onder buddy’s, deelnemers en betrokken professionals op drie meetmomenten. In totaal zijn er 104 vragenlijsten ingevuld door buddy's, 41 door deelnemers en 34 door professionals.

Over Wereldmeiden
Wereldmeiden is een project dat is ontwikkeld door Huis voor Beweging in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) van de Rijksoverheid. Het doel van de MDT is jongeren in Nederland de kans te geven zich persoonlijk te ontwikkelen en hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-898
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl