Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Toegangsprijsmonitor 2020/2021

auteur(s):
Davids, A., Hover, P., Schoemaker, J., Berfelo, B., Bezooijen, B. van, Rooijen, M. van
plaats:
Utrecht / Nijmegen / Tilburg
uitgever:
Mulier Instituut / Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) / Fontys Economische Hogeschool Tilburg
jaar:
2021
collatie:
21 p. tab. bijl. met lit. opg.
documenten:

Toegangsprijsmonitor 2020/2021

samenvatting:

De hoogte van de contributies bij verenigingen in een tiental sporttakken volgt over het algemeen de inflatie. Dat blijkt uit de contributiemonitor van het Mulier Instituut, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Fontys Economische Hogeschool Tilburg. Hetzelfde geldt voor de toegangsprijzen van zwembaden, kunstijsbanen en klim- en boulderhallen. In de bondsafdrachten is wel een lichte stijging te zien.

Contributies sportverenigingen verschillen sterk
De seniorleden van hockeyverenigingen betalen gemiddeld de hoogste contributie (306 euro per jaar), gevolgd door handbal- en voetbalverenigingen (respectievelijk gemiddeld 259 euro en 200 euro). Bij skeelerverenigingen (58 euro per jaar) en schaatsverenigingen (68 euro per jaar) is de gemiddelde contributie voor seniorleden relatief laag.

Bondsafdrachten licht gestegen
De gemiddelde bondsafdracht per lid van alle bij NOC*NSF aangesloten sportbonden is voor senioren, junioren en pupillen respectievelijk 31,07 euro, 20,27 euro en 17,08 euro. In vergelijking met het seizoen 2018/2019 is dat – gecorrigeerd voor de inflatie – een stijging van respectievelijk 6 procent, 2 procent en 6 procent.

Toegangsprijzen grotendeels in de pas met inflatie
Zwembaden: volwassenen betalen voor een toegangskaartje voor zwembaden in het seizoen 2020/2021 gemiddeld 5,13 euro. Ten opzichte van het seizoen 2016/2017 is dit bedrag - gecorrigeerd voor de inflatie - gelijk gebleven.

Kunstijsbanen: de toegang voor een kunstijsbaan bedraagt voor een volwassene gemiddeld 7,44 euro. In vergelijking met het seizoen 2015/2016 is dit bedrag - gecorrigeerd voor de inflatie - vrijwel onveranderd.

Klim- en boulderhallen: de gemiddelde toegangsprijs voor volwassenen voor één keer klimmen bij een klim-/boulderhal bedraagt 12,44 euro en voor boulderen 10,65 euro. Ten opzichte van 2018/2019 is de gemiddelde prijs voor klimmen - gecorrigeerd voor de inflatie - met 4 procent gedaald en voor boulderen onveranderd.

Informatie over 2.942 verenigingen, 73 bonden en 498 sportaccommodaties
De contributiemonitor 2020/2021 geeft inzicht in de contributies van 2.942 verenigingen in tien sporten (atletiek, golf, handbal, handboogschieten, hockey, skeeleren/schaatsen, tafeltennis, toerfietsen, voetbal en wandelen).

Daarnaast zijn de bondsafdrachten van 73 sportbonden in kaart gebracht. In de toegangsprijzenmonitor 2020/2021 zijn de toegangsprijzen van 431 zwembaden, 21 kunstijsbanen en 48 klim- en boulderhallen geïnventariseerd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-810
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl