Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Informeren, motiveren en stimuleren

auteur(s):
Lindert, C. van, Dool, R. van den
jaar:
2011
samenvatting:

In dit hoofdstuk 11 uit de publicatie 'Het kost veel tijd en je wordt er moe van' wordt allereerst ingegaan op de centrale begrippen en (theoretische) achtergronden rondom sportdeelname door mensen met een handicap. Vervolgens staan de auteurs stil bij de gehanteerde onderzoeksmethoden waarmee inzicht is verkregen in de omvang van en redenen voor het niet-sporten van mensen met een handicap. De kern van het hoofdstuk bestaat uit de beschrijving van de omvang van de groep niet-sporters onder verschillende groepen mensen met een handicap en de redenen waarom deze mensen niet sporten. Hebben ze een andere kijk op sport, is het vooral een gebrek aan motivatie, speelt de ervaren gezondheid een rol bij het niet-sporten of zijn het omgevingsfactoren die maken dat de drempel tot sportdeelname onneembaar is? Het hoofdstuk wordt afgesloten met enkele conclusies en suggesties om de sportdeelname onder deze groep te stimuleren.

Klik hier voor informatie over de bestelwijze van de publicatie 'Het kost meer tijd en je wordt er moe van'.

dit is een hoofdstuk uit:
Elling, A., Kemper, F. (2011). 'Het kost veel tijd en je wordt er moe van' (220 p. fig. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789054721567). :

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl