Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Buurtsportcoaches

auteur(s):
Stam, W. van, Heijnen, E.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
documenten:

Buurtsportcoaches: de stand van zaken bij de inzet van buurtsportcoaches, websheet

samenvatting:

In 2020 zijn er in totaal zo’n 4.700 buurtsportcoaches actief in bijna alle Nederlandse gemeenten (78% van de in totaal 6.012 buurtsport- en cultuurcoaches), die deelname aan sport/bewegen stimuleren en verschillende sectoren met elkaar verbinden. Ze worden ingezet vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC).

Het Mulier Instituut deed onderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches. Wat doen buurtsportcoaches en wat leveren ze op? In deze websheet zijn niet eerder gepubliceerde resultaten te vinden aanvullend op de publicaties als de jaarlijkse landelijke Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties. Het onderzoek is uitgevoerd met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Enkele resultaten uit dit aanvullend onderzoek zijn:

Rapportcijfer 8,1: buurtsportcoaches (100%) en gemeenten (98%) zien resultaat van hun werk/het werk van de buurtsportcoach. Gemeenten waarderen dit resultaat als goed; ze geven de inzet van buurtsportcoaches gemiddeld het rapportcijfer 8,1.

Verbinding tussen sectoren en partijen: verbindingen leggen tussen verschillende sectoren, dat noemen gemeenten en buurtsportcoaches het vaakst als belangrijkste resultaat van het werk van de buurtsportcoaches. De buurtsportcoaches zetten samenwerkingen op met (en tussen) onder andere sportverenigingen, scholen, zwembaden en fysiotherapeuten.

Kwetsbare groepen bereikt: buurtsportcoaches weten allerlei kwetsbare groepen te bereiken, zoals mensen met een beperking, mensen die in armoede leven of mensen met een inactieve leefstijl of overgewicht. Eén buurtsportcoach werkt meestal voor verschillende doelgroepen.

Specialist of generalist: buurtsportcoaches vullen hun taak niet allemaal op dezelfde manier in. Bijna een kwart (23%) van de buurtsportcoaches noemt zichzelf specialist (veel kennis van een specifieke doelgroep, sport, sector of taak). Ruim een kwart (27%) ziet zichzelf juist als generalist (combineren van verschillende taken in verschillende sectoren). De rest zegt een deel van de werktijd specialist te zijn en een deel generalist.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl