Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Meten van motorische vaardigheden bij kinderen in het speciaal onderwijs

auteur(s):
Jonge, M. de, Lucassen, J.M.H., Singh, A.S.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
30 p. bijl. fig. tab.Met lit. opg.
documenten:

Meten van motorische vaardigheden bij kinderen in het speciaal onderwijs

samenvatting:

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs hebben behoefte aan een meetinstrument dat de motorische vaardigheden van de leerlingen in het speciaal onderwijs in kaart brengt.

Volgens hen moet het meetinstrument voldoende aandacht hebben voor de diversiteit in de motorische ontwikkeling van de doelgroep. De vakleerkrachten krijgen daardoor inzicht in:

  1. de mogelijkheden en onmogelijkheden van een kind en veranderingen daarvan over tijd (monitoring) en
  2. de extra ondersteuningsbehoefte (screening).

Een recent ontwikkeld meetinstrument (september 2020) dat zich specifiek op kinderen uit het speciaal onderwijs richt, VolgMij Speciaal, blijkt wel aan een deel van de eisen van de vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Maar voor sommige eisen kan dit nog niet gemeten worden omdat het meetinstrument nog te nieuw is en waarschijnlijk doordat de bestaande meetinstrumenten voor kinderen in het regulier onderwijs zijn ontwikkeld.

Dit blijkt uit een onderzoek van Mulier Instituut met steun van het ministerie van VWS, waarin een overzicht is gemaakt van de verschillende meetinstrumenten voor motorische vaardigheden die in Nederland beschikbaar zijn en de inzet daarvan in het speciaal onderwijs. Vakleerkrachten bewegingsonderwijs die werkzaam zijn in het speciaal onderwijs zijn geïnterviewd over het gebruik van een meetinstrument voor het meten van motorische vaardigheden en de eisen waaraan een meetinstrument zou moeten voldoen.

Andere belangrijke uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • De belangrijkste eigenschappen van een meetinstrument voor het speciaal onderwijs komen grotendeels overeen met die voor een meetinstrument in het regulier onderwijs. Het grootste verschil is dat de vakleerkrachten in het speciaal onderwijs geen belang hechten aan normwaarden (gemiddelde scores of zorgindicaties).
  • Volgens de vakleerkrachten is een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs in het speciaal onderwijs beter bruikbaar dan een motorische test.

Klik hier voor rapport ‘Meten van motorische vaardigheden bij 4- tot 12-jarigen’ voor het regulier onderwijs

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
ONDE-TB-0010
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-744
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl