Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Meten van motorische vaardigheden bij 4- tot 12-jarigen

auteur(s):
Jonge, M. de, Singh, A.S., Lucassen, J.M.H.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
49 p. bijl. tab. Met lit. opg.
documenten:

Meten van motorische vaardigheden bij 4- tot 12-jarigen: gebruik van motorische testen om kinderen in Nederland beter te laten bewegen

samenvatting:

Veel kinderen bewegen niet genoeg. Ook zijn er in de afgelopen jaren in toenemende mate zorgen over de motorische vaardigheden van kinderen. Scholen en gemeenten kunnen een meetinstrument voor motorische vaardigheden inzetten om in kaart te brengen welke kinderen ondersteund moeten worden in hun motorische ontwikkeling en op welke aspecten de ondersteuning zich zou moeten richten.

Dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut met steun van het ministerie van VWS, richt zich op 4- tot 12-jarigen in het regulier onderwijs. Voor dit onderzoek is een overzicht gemaakt van de meest gebruikte meetinstrumenten voor motorische vaardigheden in Nederland. De meetinstrumenten zijn door een expertgroep op hun kwaliteit beoordeeld. Daarnaast zijn vier casestudies over de gemeentelijke inzet van meetinstrumenten voor motorische vaardigheden in het rapport opgenomen.

Leeswijzer: voor welke doelen kunnen de meetinstrumenten worden ingezet? Naast mogelijke meetdoelen zijn ook andere aspecten van belang, zoals meettechnische kwaliteiten, vereiste deskundigheid van de testafnemers en het beslag op tijd en materialen. De selectie, het programma van eisen en de procedure van beoordeling van kwaliteiten van de beschikbare systemen, zijn in hoofdstuk 2 beschreven. In hoofdstuk 3 worden de relevante kenmerken van de onderzochte systemen weergegeven. Hoofdstuk 4 schetst hoe het meten van motorische vaardigheden bijdraagt aan een integrale aanpak van de bevordering van motorische vaardigheden binnen vier gemeenten in Nederland. Hoofdstuk 5 ten slotte,  gaat in op de resultaten van het onderzoek en geeft aanknopingspunten voor het beleid.

Naast dit rapport zijn twee korte handreikingen gemaakt om scholen en gemeenten te ondersteunen in de selectie van een meetinstrument in het regulier onderwijs.

Lees de handreiking voor gemeenten hier.

Lees de handreiking voor scholen hier.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
ONDE-TB-0010
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-694
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?