Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Handreiking meetinstrumenten voor motorische vaardigheden

auteur(s):
Mulier Instituut
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
5 p.
documenten:

Handreiking meetinstrumenten voor motorische vaardigheden: scholen

samenvatting:

In Nederland is momenteel een groot aantal meetinstrumenten voor beweegvaardigheid en motorische ontwikkeling beschikbaar. De overheid adviseert de inzet van een gevalideerd meetinstrument voor motorische vaardigheid op scholen (Nationaal Sportakkoord 2018).

Deze handreiking heeft als doel om scholen te ondersteunen in de te nemen stappen om een passend meetinstrument te kiezen.

In het rapport ‘Meetinstrumenten voor motorische vaardigheden bij 4- tot 12-jarigen: inzet van motorische testen om kinderen in Nederland beter te laten bewegen’ van het Mulier Instituut zijn de verschillende meetinstrumenten geëvalueerd. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de in Nederland veel gebruikte meetinstrumenten voor motorische vaardigheden voor kinderen van 4 tot 12 jaar, geordend naar de doelstelling waarmee de meetinstrumenten kunnen worden ingezet.

Klik hier voor een soortgelijke handreiking voor gemeenten.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl