Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: de inzet van de buurtsportcoach

auteur(s):
Gutter, K., Lindert, C. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
4 p.
documenten:

Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: de inzet van de buurtsportcoach, factsheet 2020/41

samenvatting:

Dit factsheet gaat in op inclusief sporten en bewegen en de aanstelling en activiteiten van buurtsportcoaches die worden ingezet voor mensen met een beperking. Deze buurtsportcoaches zijn gevraagd wat zij onder inclusief sporten en bewegen verstaan en wat hun ervaringen ermee zijn.

Inclusief sporten en bewegen is een van de ambities in het Nationaal Sportakkoord: dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen.

Voor dit onderzoek is in april 2020 een vragenlijst uitgezet onder het buurtsport- en cultuurcoachespanel van het Mulier Instituut en verspreid via sociale media.

De vragenlijst is ingevuld door 213 buurtsport- en/of cultuurcoaches, waarvan 104 buurtsportcoaches hebben aangegeven te worden ingezet voor mensen met een beperking.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een verdiepende monitor naar inclusief sporten en bewegen die het Mulier Instituut met subsidie van VWS uitvoert naar vijf verschillende bevolkingsgroepen, waaronder mensen met een beperking of chronische aandoening. 

De bevinden uit deze peiling zijn:

  • Buurtsportcoaches die worden ingezet voor mensen met een beperking hebben per week gemiddeld 8,4 uur beschikbaar voor de doelgroep. Dit is gemiddeld 32 procent van hun volledige aanstelling. Bijna alle buurtsportcoaches voor mensen met een beperking worden ook voor andere doelgroepen ingezet (94%).
  • Om (inclusief) sporten en bewegen voor mensen met een beperking te realiseren, verbinden de buurtsportcoaches partijen en leggen zij samenwerkingsverbanden in de gemeente, organiseren en plannen zij het aanbod, vergroten zij de bekendheid van het aanbod en ondersteunen zij sportaanbieders.
  • De buurtsportcoaches die worden ingezet voor mensen met een beperking geven aan dat zij daarnaast worden ingezet voor ouderen (74%), personen met een lage sociaaleconomische status (68%), personen met een migratieachtergrond (50%) en LHBT-personen (14%).
  • De buurtsportcoaches worden vaak ingezet voor specifieke groepen mensen met een beperking. De voornaamste specifieke groepen zijn: personen met gedragsproblemen (o.a. autisme of ADHD/ADD) (58%), personen met een motorische beperking (bewegen) (55%) en personen met een verstandelijke beperking (begrijpen) (48%).
  • Buurtsportcoaches voor mensen met een beperking geven aan dat zij het contact leggen met de doelgroep moeilijk vinden. De doelgroep is volgens hen niet vindbaar of onbekend. Wensen en behoeften van de doelgroep zijn hierdoor niet helder. Dit vormt een belemmering voor de buurtsportcoaches bij het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van (inclusief) sporten en bewegen voor personen met een beperking. Krap een vijfde van de buurtsportcoaches voert behoeftenonderzoek uit bij de doelgroep.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl