Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Managementsamenvatting

auteur(s):
Pulles, I., Reitsma, M., Hoogendam, A., Brus, J., Hoekman, R.H.A., Poel, H. van der
jaar:
2020
collatie:
14 p. fig.
documenten:

Managementsamenvatting, uit het rapport: Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' - voortgangsrapportage juni 2020

samenvatting:

Dit document bevat de managementsamenvatting uit de rapportage Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ van de voortgangsrapportage juni 2020.

De managementsamenvatting is geschikt voor wie geïnteresseerd is in de voortgang van het sportakkoord, en hiervan op beknopte wijze kennis wil nemen. In de samenvatting wordt kort de voortgang gepresenteerd van de inspanningen in de implementatielijnen en de stand van zaken op de inhoudelijke thema’s.

Dit hoofdstuk is geen zelfstandige rapportage, maar ter bevordering van de leesbaarheid  een selectie uit de rapportage Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland', voortgangsrapportage juni 2020

dit is een hoofdstuk uit:
Pulles, I., Reitsma, M., Hoogendam, A., Brus, J., Hoekman, R.H.A., Poel, H. van der (2020). Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' (165 p. bijl. fig. tab.). :

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?