Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Hoe bieden scholen passend bewegingsaanbod aan?

auteur(s):
Lucassen, J.M.H., Slot-Heijs, J.J.
plaats:
Nieuwegein
uitgever:
Arko Sports Media
jaar:
2020
collatie:
2 p.
documenten:

Hoe bieden scholen passend bewegingsaanbod aan? Speciaal (basis)onderwijs en praktijkonderwijs geven voorbeeld (artikel)

samenvatting:

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Vanaf dat moment hebben de scholen zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden, bij voorkeur in het reguliere (basis)onderwijs. Toch blijkt de invoering van het passend onderwijs moeite te kosten.

Ook voor het bewegingsonderwijs heeft het passend onderwijs gevolgen, welke in dit artikel uit het vaktijdschrift Sport & Strategie van maart 2020, worden toegelicht.

Daarbij worden de belangrijkste bevindingen met betrekking tot passend bewegingsonderwijs in de verschillende vormen van het speciaal onderwijs beschreven, gebaseerd op het rapport ’Bewegingsonderwijs en sport in het speciaal onderwijs, 1-meting speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs’ uit 2019 van het Mulier Instituut.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl