Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Monitoring sportakkoord

auteur(s):
Reitsma, M., Poel, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2019
collatie:
15 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Monitoring Sportakkoord. Start lokale akkoorden

samenvatting:

Het ministerie van VWS, NOC*NSF en VSG hebben in 2018 het Nationaal Sportakkoord ondertekend. Het akkoord heeft als doel dat iedereen in Nederland nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport kan hebben. De implementatie van het akkoord loopt langs drie lijnen, de nationale, de lokale en de sportlijn. Deze rapportage is de eerste voortgangsrapportage, die alleen betrekking heeft op de eerste stappen die zijn gezet in de lokale lijn en brengt de cijfers bijeen met betrekking tot de eerste ronde aanvragen in het kader van de ondersteuningsregeling voor lokale sportakkoorden. De lokale lijn focust op het breder verankeren en duurzaam versterken van sport en bewegen als doel en middel in de samenleving. Met nieuwe samenwerkingsverbanden op lokaal (of regionaal) niveau moet met gezamenlijke inzet, budgetten en energie aan gedeelde ambities worden gewerkt.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0023
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-625
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl