Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

BRC monitor

auteur(s):
Stam, W. van, Gómez Berns, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
documenten:

Veelgestelde vragen

Hulptool BRC Monitor 2023 (Excel)

Vragenlijst BRC Monitor gemeenten

samenvatting:

Vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) worden door het Rijk en door gemeenten financiële middelen ingezet om functionarissen aan te stellen. De BRC onderscheidt zes typen functionarissen:

  • buurtsportcoach;
  • cultuurcoach;
  • combinatiefunctionaris onderwijs;
  • clubkadercoach/verenigingsmanager/sportparkmanager;
  • beweegcoach en
  • coördinator sport en preventie.

Gemeenten die deelnemen aan de BRC wordt jaarlijks gevraagd een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst moet via de online omgeving www.monitorsportengemeenten.nl  worden ingevuld.

In maart 2024 krijgen de betreffende gemeenten hiervoor een uitnodiging, inclusief inloggegevens, waarbij het verzoek is om de vragenlijst in te vullen tussen maart en 19 mei 2024. Om de vragen volledig en goed te kunnen invullen staan op deze pagina drie  hulpmiddelen:

  • de vragenlijst in pdf. 
  • een excel-hulptool waarmee een gemeente input van interne- (beleidsafdelingen gemeente) en externe partners (werkgevers en uitvoeringsorganisaties) kan verzamelen en optellen. In dit Excel bestand is ook toelichting te vinden op bepaalde vragen.    
  • een document met antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ).

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl