Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

BRC monitor

auteur(s):
Stam, W. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
documenten:

Vragenlijst BRC Monitor gemeenten

Hulptool BRC Monitor 2022 (Excel)

FAQ 2022

samenvatting:

Vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) worden door het Rijk en door gemeenten financiële middelen ingezet om functionarissen (buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en/of cultuurcoaches) aan te stellen.

Gemeenten die deelnemen aan de BRC wordt jaarlijks gevraagd een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst moet via de online omgeving www.monitorsportengemeenten.nl worden ingevuld.

In juni krijgen de betreffende gemeenten hiervoor een uitnodiging, inclusief inloggegevens, waarbij het verzoek is om de vragenlijst in te vullen tussen juni en 16 september 2022. Om de vragen volledig en goed te kunnen invullen staan op deze pagina een drietal hulpmiddelen:

  • de vragenlijst in pdf;  
  • een excel-hulptool waarmee een gemeente input van interne- (beleidsafdelingen gemeente) en externe partners (werkgevers en uitvoeringsorganisaties) kan verzamelen en optellen. In dit Excel bestand is ook toelichting te vinden op bepaalde vragen;  
  • een FAQ (veelgestelde vragen).

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl