Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

BRC monitor

auteur(s):
Stam, W. van, Davids, A., Lindert, C. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2019
documenten:

Vragenlijst BRC Monitor

Hulptool BRC Monitor (Excel)

samenvatting:

Vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) worden door het Rijk en door gemeenten financiële middelen ingezet om functionarissen (buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en/of cultuurcoaches) aan te stellen. Gemeenten die deelnemen aan de BRC wordt jaarlijks gevraagd een vragenlijst in te vullen ter verantwoording van de toegekende middelen vanuit het Rijk.

Voorheen voerde BMC Onderzoek dit onderzoek uit. Vanaf 2019 ligt deze taak bij het Mulier Instituut. De vragenlijst is veranderd, waardoor hij afgestemd is op de doelen en afspraken die vanaf 2019 gelden, zoals vastgelegd in de Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties.

In tegenstelling tot voorgaande jaren zal de vragenlijst dit jaar via een online omgeving ingevuld moeten worden. In mei krijgen de betreffende gemeenten hiervoor een uitnodiging, inclusief inloggegevens, waarbij het verzoek is om de vragenlijst in te vullen tussen mei en 15 september. 

Om de vragen volledig te kunnen invullen heeft een gemeente mogelijk de input nodig van interne- (beleidsafdelingen gemeente) en externe partners (werkgevers en uitvoeringsorganisaties). De bijgevoegde hulptool (Excel bestand) kan hiervoor worden gebruikt. In dit Excel bestand is ook toelichting te vinden op bepaalde vragen.

Let op: dit Excel bestand is slechts een hulpmiddel voor het verzamelen van alle gegeven, want uiteindelijk dient een ander bestand te worden ingediend, dit in tegenstelling tot de afgelopen jaren. De verzamelde gegevens uit het Excel bestand kunnen echter wel worden gebruikt bij het invullen van de vragen in de digitale omgeving.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport
0318-490900
info@kcsport.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl