Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sport en sociaal domein in Vlaardingen

auteur(s):
Brandsema, A., Elling, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
16 p. Met lit. opg.
documenten:

Sport en sociaal domein in Vlaardingen: monitoring en evaluatie van twee projecten in Westwijk - tussenrapportage

samenvatting:

De gemeente Vlaardingen ondersteunt diverse lokale initiatieven op het snijvlak van sport en sociaal domein, waaronder twee tweejarige sporttrajecten (2016-2018) gericht op de jeugd in de Westwijk.

Het basketbalproject van YETS Foundation en het voetbalproject van DVO’32 en Vlaardingen in Beweging (ViB) zijn sport-plus projecten, waarbij sport vooral als ‘middel’ wordt ingezet om bij te dragen aan bredere maatschappelijke vraagstukken.

De gemeente Vlaardingen heeft het Mulier Instituut gevraagd om een eerste, beknopte en inventariserende studie te verrichten (tussenrapportage) naar de mate waarin het basketbalproject en het voetbalproject kansrijk zijn in hun opzet en aan aanpak om bij te dragen aan de doelstellingen van het sociaal domein. Voor deze inventarisatie werd gebruikgemaakt van een bestaande literatuurstudie naar werkzame factoren van sportprojecten om sociaalmaatschappelijke doelstellingen te bereiken, een analyse van de projectplannen en enkele interviews.

Het YETS-basketbalproject wordt gezien als een kansrijk project, gezien de gedegen (theoretische) basis, focus, pedagogische expertise, aanpak en samenwerking. De inzet van sport kan hier bijdragen aan de psychosociale ontwikkeling en maatschappelijke kansen van kwetsbare jongeren.

Het relatief kortlopende DVO’32 voetbalproject komt uit de documenten en gesprekken niet direct als heel kansrijk naar voren, maar heeft het met de focus op maatschappelijke kwetsbare basisschooljeugd in Westwijk zeker potentie.

In de evaluatiemeting in 2018 zal naast een procesevaluatie met uitvoerende partijen en samenwerkingspartners van de twee projecten, tevens worden ingegaan op de ervaringen en persoonlijke opbrengsten voor de deelnemers zelf en hun directe omgeving (o.a. ouders, leraren).

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0022
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-588
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport
0318-490900
info@kcsport.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl