Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Evaluatie projecten sport en sociaal domein in Vlaardingen

auteur(s):
Brandsema, A., Elling, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
26 p. bijl. tab. Met lit. opg.
documenten:

Evaluatie projecten sport en sociaal domein in Vlaardingen, basketbal- en voetbalproject in de Westwijk

samenvatting:

De gemeente Vlaardingen ondersteunt diverse lokale initiatieven op het snijvlak van sport en sociaal domein, waaronder twee tweejarige sporttrajecten (2016-2018) gericht op de jeugd in de Westwijk. Het basketbalproject van YETS Foundation en het voetbalproject van DVO’32 en Vlaardingen in Beweging (ViB) zijn sport-plus projecten, waarbij sport vooral als ‘middel’ wordt ingezet om bij te dragen aan bredere maatschappelijke vraagstukken.

De gemeente Vlaardingen heeft het Mulier Instituut gevraagd om het basketbalproject en het voetbalproject te evalueren en aanbevelingen te doen voor toekomstige sportprojecten in het sociaal domein. Hiervoor zijn verdiepende interviews gehouden met (ex-)deelnemers, ouders van deelnemers en medewerkers van betrokken organisaties, zoals een wijkteam of school. Daarnaast is gebruikgemaakt van bestaande registratiedata van de projecten.

Het onderzoek toont dat deelname aan het basketbalproject van de YETS Foundation bijdraagt tot betere leerresultaten, minder gedragsproblemen, vermindering van het aandeel schoolverlaters en daarmee indirect aan het voorkomen van jeugdcriminaliteit.

Het voetbalproject in de Westwijk, van DVO’32 en Vlaardingen in Beweging, bood meer beweegmogelijkheden en -kansen aan jonge kinderen in de kwetsbare wijk. Een bredere sociaalmaatschappelijke opbrengst, zoals het voorkomen van de jeugdcriminaliteit, kon binnen deze studie niet worden aangetoond.

De verschillen in doelen, opzet, uitvoering en uitkomsten tussen de twee projecten laten zien dat dit type projecten weliswaar gemeenschappelijke thema’s hebben, maar onderling ook flink verschillen. Het behalen van succesvolle sociaalmaatschappelijke resultaten bij ‘kwetsbare jeugd’ via sportaanbod gaat niet ‘vanzelf’. Succesvolle sport-plusprojecten vragen onder meer om voldoende investeringen in gekwalificeerde menskracht, een afgebakende doelgroep, heldere projectdoelen en intensieve samenwerking tussen relevante personen en organisaties.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0022
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-587
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?