Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sport en bewegen in de buurt (2018)

auteur(s):
Lindert, C. van, Brandsema, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
4 p.
documenten:

Sport en bewegen in de buurt: bekendheid en tevredenheid met lokale sportieve activiteiten, factsheet 2018/16

samenvatting:

Het programma Sport en Bewegen in de Buurt is erop gericht om voor iedere Nederlander een passend sport- en beweegaanbod in de buurt te realiseren. Dit programma loopt van 2012 t/m 2018.

Om te achterhalen of meer mensen bekend zijn met en deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten in de buurt, voerde het Mulier Instituut in 2014, 2016 en 2018 een peiling uit via het Nationaal SportOnderzoek (NSO) onder Nederlanders van 16 tot 80 jaar, Dit factsheet presenteert de resultaten van de meting in 2018.

Uit de peiling blijkt dat:

  • twee derde (64%) van de Nederlanders aangeeft op de hoogte te zijn van sportieve activiteiten in hun buurt. De algemene bekendheid met dit soort activiteiten is sinds 2014 licht afgenomen (68% in 2014);
  • wandelingen (39%), hardloopevenementen (27%) en fietstochten (24%) net als in 2014 en 2016 de meest bekende activiteiten zijn;
  • een vijfde (19%) van de volwassenen ervaart geen belemmeringen waardoor ze minder sporten en bewegen dan ze zouden willen. Dit percentage is over de jaren gelijk gebleven. Wanneer mensen belemmeringen ervaren, gaat het vooral om tijdgebrek (44%), beperkte motivatie (25%) of lichamelijke belemmeringen (22%).

De resultaten zijn ook gepubliceerd in de Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2018.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl