Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

De staat van Nederland

auteur(s):
Uitterhoeve, W.
plaats:
Nijmegen
uitgever:
SUN
jaar:
1990
collatie:
256 p. fig. ill. tab. Met reg. ISBN: 9061683300
samenvatting:
Dit boek is bedoeld als een beknopte en voor een breed publiek toegankelijke beschrijving van de ontwikkelingen en de stand van zaken in de Nederlandse samenleving. Het materiaal gaat terug op honderden bronnen. In zestien hoofdstukken zijn de gegevens opgenomen die volgens de auteurs de kerngegevens zijn en de ontwikkelingen die volgens de auteurs tekenend zijn voor de Nederlandse samenleving. De publicatie is samengesteld in samenwerking met het Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht en het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS).
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SOCI-0224
Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?