Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Factsheet Verenigingspanel

auteur(s):
Kalmthout, J. van, Jong, M. de, Groot-Nuijten, S. de
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Insituut
jaar:
2010
collatie:
2 p. fig.
documenten:

Factsheet Verenigingspanel : resultaten verenigingsmonitor 2009 thema

samenvatting:

Het Verenigingspanel is een representatieve steekproef van sportverenigingen in Nederland. Met behulp van het panel worden ontwikkelingen in het sportverenigingsleven gevolgd, onder andere door het jaarlijks afnemen van de Verenigingsmonitor. Naast de jaarlijkse Verenigingsmonitor voert het Mulier Instituut ook één tot twee keer per jaar andere onderzoeken uit onder het Verenigingspanel. In het najaar van 2009 zijn de thema's: impact van de economische recessie in de sportvereniging (in opdracht van NOC*NSF) en de maatschappelijke rol van sportverenigingen (in opdracht van het ministerie van VWS). De recessie heeft in 2009 haar sporen nagelaten in de financiële huishouding van sportverenigingen. In 2010 is de recessie voor de verenigingen nog niet voorbij. Toch blijven verenigingen optimistisch over de toekomst. Leden en kader worden omschreven als de grootste knelpunten van sportverenigingen. Per vereniging zijn gemiddeld 40 vrijwilligers actief. Bijna twee derde van de verenigingen heeft vacatures voor vrijwilligers of betaalde medewerkers.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?