Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Een veld voor de helft

auteur(s):
Hoekman, R.H.A., Romijn, D., Rutten, T.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2011
collatie:
59 p. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789054721598
documenten:

Een veld voor de helft: over sociale tarieven en subsidies : een tarieven- en subsidievergelijking vanuit verenigingsperspectief voor Brabant Stad

samenvatting:
Het beschikbaar zijn van adequate sportaccommodaties is een belangrijke voorwaarde voor veel vormen van sportbeoefening. Sportaccommodaties zijn echter kostbare voorzieningen. Ze vormen een belangrijke uitgavenpost voor gemeenten, maar ook voor sportverenigingen. Niet alleen de bouw van accommodaties maar ook de exploitatie ervan vraagt vanwege de niet kostendekkende tarieven om gemeentelijke financiering. Tarieven en sportaccommodaties vormen hiermee een financieel beleidsinstrument voor gemeenten, dat in tijden van recessie en bezuinigingen extra aandacht krijgt. Om meer zicht te krijgen op de samenstelling van tarieven en subsidies en de verschillen hierin tussen gemeenten, hebben de gemeenten 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg en Breda het Mulier Instituut opdracht gegeven om een tarieven- en subsidievergelijking uit te voeren. Het Mulier Instituut heeft in samenwerking met Andres cs uitvoering gegeven aan dit onderzoek. In overleg met de gemeenten is gekomen tot gemeenschappelijke goed te vergelijken indicatoren en een rapportage op vier onderdelen (1) aanwezigheid en gebruik van accommodaties, (2) tarieven, (3) subsidies en (4) de kosten van sportaccommodaties. Dit rapport biedt aanknopingspunten voor gemeenten die zich afvragen hoe het subsidie- en tarievenbeleid nadrukkelijker kan worden ingezet als beleidsinstrument.
bestellen:
meer informatie over de bestelwijze van deze publicatie
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-0052
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-B115
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl