Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Meedoen allochtone jeugd door sport

auteur(s):
Frelier, M., Nuijten, S., Breedveld, K.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2007
collatie:
25 p. tab. bijl. Met lit. opg.
samenvatting:
In 2006 is het programma Meedoen allochtone jeugd door sport gestart. Doelstellingen van dit programma zijn ten eerste het inlopen van de achterstand van sportdeelname onder allochtonen jeugd (70% resp. 85%), ten tweede het bevorderen van volwaardig burgerschap en participatie van allochtone jongeren (preventie) en ten derde het voorkomen van uitval en/of het bewerkstelligen van reïntegratie van allochtone jongeren met behulp van sport. Het programma wordt uitgevoerd door negen sportbonden en elf gemeenten. Het W.J.H. Mulier Instituut neemt de monitoring ten aanzien van doelstelling één en twee (sportdeelname en preventie) van het programma voor haar rekening.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Kenniscentrum Sport & Bewegen
ALLO-TB-0001
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-158
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
ALLO-TB-0006
Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl