Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Contributiemonitor 2023/2024

auteur(s):
Vugt, H. van, Eldert, P. van, Bezooijen, B. van, Schoemaker, J., Pannen, A., Berfelo, B.
plaats:
Utrecht / Nijmegen / Eindhoven
uitgever:
Mulier Instituut / HAN University of Applied Sciences / Fontys Hogeschool
jaar:
2024
collatie:
36 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Contributiemonitor 2023/2024: contributies en bondsafdrachten Nederlandse sportverenigingen

samenvatting:

De ontwikkeling van de contributies van verenigingen in acht sporttakken loopt achter op de inflatie. De contributies van voetbalverenigingen stegen meer dan de inflatie. Dit blijkt uit de Contributiemonitor 2023/2024 van het Mulier Instituut, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Fontys Hogeschool.

Hoogste contributies voor gymnastiek, zwemmen en basketbal
Senioren betalen gemiddeld het meest voor gymnastiek (365 euro), zwemmen (334 euro) en basketbal (299 euro). De laagste contributies voor senioren zijn voor paardensport (78 euro), tennis (151 euro) en voetbal (213 euro). Voor junioren en pupillen is er een vergelijkbaar beeld.

Bondsafdrachten stijgen meer dan inflatie
De gemiddelde bondsafdracht per lid aan sportbonden aangesloten bij NOC*NSF is voor senioren, junioren en pupillen respectievelijk 36,15 euro, 22,91 euro en 19,03 euro. Ten opzichte van het seizoen 2022/2023 is er, na verrekening van de inflatie, een stijging voor senioren (2,5%), junioren (0,4%) en pupillen (1,5%).

Informatie over 2.970 sportverenigingen
De Contributiemonitor 2023/2024 geeft inzicht in de contributies van 2.970 sportverenigingen in negen sporttakken: basketbal, gymnastiek, korfbal, paardensport, roeien, rugby, tennis, voetbal en zwemmen. Daarnaast worden de bondsafdrachten in kaart gebracht. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-1074
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl