Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Vrijwilligerswerk in de gemeente Edam-Volendam

auteur(s):
Heijnen, E.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2024
collatie:
26 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Vrijwilligerswerk in de gemeente Edam-Volendam

samenvatting:

Dit rapport geeft inzicht in de mate waarin de inwoners van de gemeente Edam-Volendam deelnemen aan vrijwilligerswerk, de tevredenheid over en waardering van het vrijwilligerswerk en motieven en belemmeringen om vrijwilligerswerk te doen. Welke demografische ontwikkelingen spelen er en wat kunnen die betekenen voor het vrijwilligerswerk in de gemeente?

Daarom heeft de gemeente het Mulier Instituut gevraagd een inwonersonderzoek naar het vrijwilligerswerk in de gemeente Edam-Volendam uit te voeren.

Methode
Het Mulier Instituut heeft namens de gemeente Edam-Volendam de informatie verzameld via een veldwerkonderzoek onder haar bevolking. Daarbij is gebruikgemaakt van een online vragenlijst. Het Mulier Instituut heeft in samenspraak met de gemeente de vragenlijst samengesteld.

De vragenlijst is onder andere gebaseerd op metingen over vrijwilligerswerk van het CBS. In de vragenlijst komen de volgende thema’s aan de orde:

  • betrokkenheid bij vrijwilligerswerk, onder andere deelname, typen verenigingen/organisaties waar het vrijwilligerswerk plaatsvindt en werkzaamheden;
  • tevredenheid met het vrijwilligerswerk en de waardering;
  • motieven en belemmeringen om vrijwilligerswerk te doen (nu en in de toekomst).

De veldwerkperiode voor dit onderzoek liep van december 2023 tot en met halverwege februari 2024.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 gaat over de betrokkenheid bij het vrijwilligerswerk in Edam-Volendam. Hoofdstuk 3 gaat in op de tevredenheid met en waardering van het vrijwilligerswerk in Edam-Volendam. In hoofdstuk 4 worden de motieven en belemmeringen om vrijwilligerswerk te doen besproken en voorwaarden om dat in de toekomst te doen. Het rapport sluit af met enkele samenvattende conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 5.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-1073
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl