Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor zaalsport in De Fryske Marren (intern rapport)

auteur(s):
Mensen, A., Heijden, J. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
32 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
samenvatting:

Zaalsportverenigingen in De Fryske Marren geven aan een capaciteitstekort te ervaren. De gemeente De Fryske Marren heeft het Mulier Instituut gevraagd onderzoek te doen naar de ruimte voor zaalsport in de gemeente.

Het doel van het onderzoek is om inzicht te bieden in de capaciteitsruimte voor zaalsport en de eventuele knelpunten die zich hierin voordoen. In dit onderzoek worden onder meer de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

  • wat is het huidige aanbod aan accommodaties voor zaalsport?
  • wat is het huidige gebruik van de accommodaties voor zaalsport?
  • wat is de normatieve behoefte aan accommodaties voor zaalsport?
  • hoe gaat de normatieve behoefte zich naar verwachting tot 2040 ontwikkelen?
  • welke capaciteitsknelpunten ervaren de zaalsportverenigingen?

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 schetst de context van het onderzoek (lokale en landelijke ontwikkelingen). In hoofdstuk 3 beschrijven de onderzoekers het aanbod en de normatieve behoefte aan binnensportruimte. Hoofdstuk 4 gaat over de bezetting van binnensportaccommodaties. De ervaringen van verenigingen worden uiteengezet in hoofdstuk 5. Tot slot biedt hoofdstuk 6 de conclusies die op basis van de onderzoeksresultaten zijn getrokken.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-1060
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl