Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard (intern rapport)

auteur(s):
Mensen, A., Wezenberg-Hoenderkamp, K.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
49 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
samenvatting:

Naar aanleiding van de behoefte van verschillende zaalsportverenigingen in de gemeente Dijk en Waard aan meer extra ruimte voor zaalsport en de resultaten van het onderzoek ‘Ruimte voor sport in Heerhugowaard’ (Wezenberg-Hoenderkamp & Ruikes, 2020) heeft de nieuwe gemeente Dijk en Waard het Mulier Instituut gevraagd een onafhankelijk rapport op te stellen dat een toekomstvisie biedt op de zaalsport in Dijk en Waard.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft een aantal (lokale en landelijke) ontwikkelingen en trends die van belang zijn voor de behoefte aan sportaccommodaties. In hoofdstuk 3 behandelen de onderzoekers het aanbod en de (normatieve) behoefte aan en het gebruik (de bezetting) van de binnensportaccommodaties. In hoofdstuk 4 komen de ervaringen en behoeftes van de gebruikers en stakeholders aan bod. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de onderzoeksvragen beantwoord.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-1059
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl