Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor sport in Almere 2023-2040 (intern rapport)

auteur(s):
Mensen, A., Heijden, J. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2024
collatie:
56 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
samenvatting:

De gemeente Almere heeft het Mulier Instituut gevraagd een capaciteitsonderzoek uit te voeren naar de binnen- en buitensportaccommodaties in de gemeente.

Het doel van het onderzoek is om inzicht te bieden in de behoefte aan binnen- en buitensportaccommodaties in Almere en hoe die zich naar verwachting ontwikkelt tot 2040. Waar zijn aanpassingen gewenst of waar zijn juist mogelijkheden tot efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte?

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 schetst de context waarbinnen het onderzoek naar de (toekomstige) behoefte aan sportaccommodaties in Almere plaatsvindt. In de daaropvolgende hoofdstukken komen achtereenvolgens de binnensport (hoofdstuk 3), de buitensport (hoofdstuk 4) en de zwembaden (hoofdstuk 5) in Almere aan de orde. Het rapport wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6).

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-1058
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl