Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sport en bewegen voor vluchtelingen

auteur(s):
Gómez Berns, A., Baggen, W.
plaats:
Den Haag
uitgever:
Vereniging Sport en Gemeenten
jaar:
2023
documenten:

Sport en bewegen voor vluchtelingen: uitkomsten peiling

samenvatting:

Buurtsportcoaches worden meer ingezet om sport en bewegen voor vluchtelingen te stimuleren. Het aandeel dat dit doet is in één jaar gestegen van 37 naar 50 procent. Waarom is dat? En hoe gaan de sportfunctionarissen te werk.

Het artikel, dat gepubliceerd werd in het vakblad Sport & Gemeenten van september 2023, gaat in op deze vragen. 

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl