Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving

auteur(s):
Rauws, R., Noordzij, J.M., Mulier Instituut, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Kenniscentrum Sport & Bewegen, Fontys Hogeschool, Vital Cities, HOWEST
plaats:
Utrecht
uitgever:
Kenniscentrum Sport & Bewegen
jaar:
2023
collatie:
39 p.
documenten:

Argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving

samenvatting:

In 2013 heeft TNO in opdracht van het Kenniscentrum Sport & Bewegen onderzoek
gedaan naar de voordelen van een beweegvriendelijke omgeving voor de maatschappij.
Hieruit kwamen tien argumenten voort, die samen vanuit verschillende beleidsvelden
pleiten voor het beweegvriendelijk inrichten van de omgeving. Na tien jaar zijn deze
argumenten aan een update toe. In dit rapport presenteren we een update van de
onderbouwing en ook nieuwe argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving.
De literatuurstudie naar de onderbouwing van de argumenten is gedaan door het Mulier
Instituut in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen, met medewerking van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Fontys Hogeschool Eindhoven en
HOWEST/Vital Cities uit Brugge.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl