Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Behoeftepeiling bijscholing buurtsportcoaches 2022

auteur(s):
Heijnen, E., Gómez Berns, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
14 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Behoeftepeiling bijscholing buurtsportcoaches 2022

samenvatting:

De grootste behoeften van buurtsportcoaches voor bijscholing liggen in de vaardigheden verbinden, netwerken en samenwerken, het onderwerp bewegen in het sociaal domein, de processen van het sportbeleid, monitoren en evalueren, borging en zicht op de impact. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches.

Weinig verandering in bijscholingsbehoeften ten opzichte van 2022
In de bijscholingsbehoeften van buurtsportcoaches is ten opzichte van vorig jaar weinig veranderd. Een jaar is mogelijk te kort om grote (beleidsmatige) veranderingen te ervaren die invloed hebben op het werk van de buurtsportcoaches en hun behoeften aan bijscholing.

De buurtsportcoaches geven, net als vorig jaar, aan dat de continu veranderende maatschappij met bijbehorende uitdagingen een aandachtspunt blijft: ze moeten daarvan op de hoogte zijn en inspelen op ontwikkelingen.

Tijdstip bijscholing speelt minder een rol
Opvallend is dat in 2022 55 procent van de buurtsportcoaches het tijdstip van een bijscholing een belemmering vindt om deel te nemen, terwijl dit een jaar eerder nog 65 procent was. Mogelijk is er in het afgelopen jaar meer rekening gehouden met het tijdstip of is er ingespeeld op het online aanbieden van bijscholing en speelt tijd daardoor minder een rol.

Landelijke Academie Buurtsportcoaches
De Landelijke Academie Buurtsportcoaches (LAB) is een ondersteuningsprogramma van de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Hierbinnen wordt samengewerkt met allerlei stakeholders om een dekkende structuur van bijscholingsaanbod neer te zetten.

Onder bijscholing worden allerlei soorten scholing verstaan waardoor een buurtsportcoach zich kan ontwikkelen in zijn/haar werk, zoals cursussen, intervisies, kennisdagen, meelopen met een collega of een online leeromgeving.

Onderzoek onder buurtsportcoaches en werkgevers
De rapportage uit 2023 is een vervolg op de rapportage ‘Behoeftepeiling bijscholing buurtsportcoaches’ uit 2022. Hierin waren de resultaten van buurtsportcoaches en werkgevers verwerkt. 

In de rapportage uit 2023 zijn alleen de resultaten van de buurtsportcoaches verwerkt. 391 buurtsportcoaches deden mee aan het onderzoek, dat het Mulier Instituut en de regionale academies van LAB gezamenlijk hebben uitgevoerd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-958
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl