Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

JOGG en Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (intern rapport)

auteur(s):
Melman, M., Huiberts, I., Collard, D.C.M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
23 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
samenvatting:

Een overkoepelende aanpak in Nederland die zich richt op het bevorderen van de gezondheid van jeugd is JOGG. Met JOGG wordt op een landelijk en lokaal niveau gewerkt aan een intersectorale samenwerking van partners binnen een werknet om de leefomgeving van jeugd gezonder te maken.

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) wordt gezien als een integrale aanpak die gemeenten kunnen inzetten om te werken aan alcohol-, drugs- en tabaksgebruik en welzijn van jongeren. De aanpak richt zich binnen de domeinen gezin, school, peergroep (vrienden en leeftijdsgenoten) en vrije tijd op de beschermende en risicofactoren voor middelen gebruik.

Gemeenten kunnen JOGG en OKO beide inzetten om de leefomgeving van kinderen en/of jongeren gezonder te maken. De aanpakken hebben verschillende doelen, bereiken andere doelgroepen en hebben verschillende werkwijzen. Ongeveer 200 gemeenten zetten alleen JOGG in, 31 alleen OKO en enkele gemeenten zetten beide aanpakken tegelijk in.

In dit onderzoek uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van JOGG en het Trimbos Instituut wordt onderzocht:

  1. Wat zijn de kenmerken van JOGG en OKO en in welke mate zijn deze vergelijkbaar dan wel verschillend?
  2. Wat zijn voor betrokkenen in de gemeenten overwegingen om JOGG, OKO of beide aanpakken in te zetten?
  3. Hoe kunnen de aanpakken elkaar op lokaal niveau versterken.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-945
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl