Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Betrokkenheid buurtsportcoaches bij vluchtelingen

auteur(s):
Gómez Berns, A., Stam, W. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
3 p. fig. Met lit. opg.
documenten:

Betrokkenheid buurtsportcoaches bij vluchtelingen

samenvatting:

Meer gemeenten zetten buurtsportcoaches in voor sport en bewegen van vluchtelingen. Dat komt vooral door de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches.

In 2022 zette de helft van de gemeenten (50%) hun buurtsportcoaches in om met vluchtelingen te werken. In de jaren daarvoor was dit nog maar 34 tot 37 procent van de gemeenten.

Vluchtelingenstroom uit Oekraïne belangrijkste reden
Buurtsportcoaches noemen verschillende redenen om te werken met vluchtelingen. De meest genoemde zijn:

  • de vluchtelingenstroom uit Oekraïne (53%);
  • de komst van een opvanglocatie in de gemeente (42%);
  • beleidsdoelstellingen van de gemeente (40%).

Sport voor vluchtelingen niet overal onderdeel van beleid
In gemeenten met beleid voor sport en bewegen voor vluchtelingen werkten buurtsportcoaches vaak al vóór de oorlog in Oekraïne met vluchtelingen. Zulk beleid ontbreekt meestal in gemeenten waar buurtsportcoaches na het begin van de oorlog met deze doelgroep zijn gaan werken.
Sport en bewegen is belangrijk voor de (sociale) integratie van alle vluchtelingen, ook in de toekomst. Om sport en bewegen voor vluchtelingen te borgen, is het belangrijk dit in beleidsdoelstellingen en uitvoeringsplannen op te nemen.

Onderzoek onder buurtsportcoaches
De resultaten van dit onderzoek komen uit een peiling onder buurtsportcoaches. In november en december 2022 hebben 261 buurtsportcoaches de vragenlijst ingevuld. Daarvan waren er 129 betrokken bij sport- en beweegactiviteiten voor vluchtelingen.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl