Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Behoeftenonderzoek mensen met een beperking, chronische aandoening en psychische klachten 2022

auteur(s):
Jonge, M. de, Gómez Berns, A., Lindert, C. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
68 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Behoeftenonderzoek mensen met een beperking, chronische aandoening en psychische klachten 2022, aangepast versie

Sport en bewegen met een lichamelijke beperking: behoeften van mensen met een motorische, visuele en/of auditieve beperking, factsheet 2023/28

samenvatting:

Ongeveer de helft van de kinderen met een lichamelijke beperking en volwassenen met een lichamelijke beperking, chronische aandoening of psychische klachten wil hun sport- of beweeggedrag veranderen. Ze willen vaker sportieve activiteiten beoefenen, starten met sportieve activiteiten of andere sportieve activiteiten (erbij) doen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Fonds Gehandicaptensport. Het Fonds Gehandicaptensport biedt via het platform Uniek Sporten producten en diensten aan voor mensen met verschillende typen beperkingen, aandoeningen en klachten.

Vermoeidheid/gebrek aan energie is vaak een knelpunt
Bijna alle respondenten ervaren knelpunten bij het beginnen met of beoefenen van sportieve activiteiten. Het meest voorkomende knelpunt is vermoeidheid/gebrek aan energie. Andere veel genoemde knelpunten zijn:

  • pijn;
  • niet kunnen sporten door de beperking;
  • activiteiten niet leuk vinden.

Kinderen met een lichamelijke beperking en volwassenen met psychische klachten/aandoeningen worden iets vaker belemmerd door prikkels tijdens sportieve activiteiten.

Internet en zorgsector belangrijk in zoekproces
Zoeken naar sportieve activiteiten doen de respondenten het vaakst via internet. Kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking informeren ook vaak bij de huisarts, fysiotherapeut, psycholoog of zorgverlener (36% en 33%). Deze professionals hebben dus een belangrijke rol in de begeleiding naar passend sport- en beweegaanbod.

Thuis sporten populair
Meer dan de helft van de respondenten beoefent thuis sportieve activiteiten of zou dit willen doen. Dit aandeel is het hoogst onder volwassenen met een visuele beperking: bijna de helft daarvan sport thuis en nog eens 21 procent zou dit willen. Ook onder volwassenen met een motorische beperking zijn er veel die thuis sporten of dit zouden willen: ruim zes op de tien.

Brede onderzoeksgroep
Dit onderzoek gaat over:

  • kinderen van 0-17 jaar met een lichamelijke beperking (motorisch, visueel en/of auditief);
  • volwassenen van 18-79 jaar met een lichamelijke beperking (motorisch,
  • visueel en/of auditief); volwassenen van 18-79 jaar met een chronische aandoening, maar zonder lichamelijke beperking;
  • volwassenen van 18-79 jaar met psychische klachten of aandoeningen.

Aanpassing rapport
Op 8 november 2023 is een nieuwe versie van het rapport in de kennisbank geplaatst.  Deze bevat aangepaste cijfers in de bijlagen en op pagina 60. De aangepaste cijfers gaan over het gebruik van een hulpmiddel en over het aantal leden van het Ipsos/Gfk-panel.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-936
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl