Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Evaluatie Roden Fit & Gezond

auteur(s):
Bronkhorst, A., Vugt, H. van, Steenbergen, J.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
24 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Evaluatie Roden Fit & Gezond: evaluatieonderzoek van de beweegactiviteiten van de Stichting Roden Fit & Gezond

samenvatting:

Roden is een beweegdorp en probeert de gezondheid, leefbaarheid en sociale cohesie te verbeteren door een aanbod van sport- en beweegactiviteiten voor alle bewoners. De activiteiten van Roden Fit & Gezond zijn tot nu toe - januari 2023 – niet geëvalueerd.

Doel van dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Noordenveld, is meer zicht te geven op de resultaten van de ingezette activiteiten en een inschatting te maken of de opgestelde begroting voor 2023 realistisch is.

Voor dit evaluatieonderzoek is gebruik gemaakt van drie verschillende dataverzamelingsmethoden: een online vragenlijst onder deelnemers, interviews met diverse stakeholders en een documentenanalyse.

Leeswijzer: hoofdstuk 2 bevat de resultaten van dit onderzoek. Paragraaf 2.1 toont de deelnemerscijfers van de activiteiten die de stichting in 2022 heeft uitgevoerd. Paragraaf 2.2 laat de resultaten zien van de online vragenlijst en in paragraaf 2.3 die van de interviews. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de analyse van de begroting voor 2023. Hoofdstuk 3 sluit af met conclusies en aanbevelingen voor de gemeente en de stichting.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-927
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl