Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

De beweegvriendelijke omgeving in Wageningen

auteur(s):
Noordzij, J.M., Schots, M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
50 p. bijl. fig. Met lit. opg.
documenten:

De beweegvriendelijke omgeving in Wageningen: analyse van de beweegvriendelijke openbare ruimte

samenvatting:

De gemeente Wageningen wil meer inzicht in de mogelijkheden om te sporten en te bewegen in de openbare ruimte. Daarom heeft de gemeente het Mulier Instituut gevraagd te onderzoeken hoe beweegvriendelijk de fysieke omgeving is (speelplekken, recreatief groen en blauw, sportvoorzieningen, voorzieningen voor dagelijks gebruik) en waar kansen en verbetermogelijkheden liggen om de openbare ruimte beweegvriendelijker te maken.

In deze rapportage worden eerst de belangrijkste thema’s op gemeenteniveau besproken. In hoofdstuk 2 komen de bevolkingsopbouw en sport- en beweegdeelname in Wageningen ter sprake. Hoofdstuk 3 bevat een analyse op basis van de kernindicator beweegvriendelijke omgeving gevolgd door de wijkanalyses inclusief wijkprofielen (hoofdstuk 4). De rapportage sluit af met algemene conclusies (hoofdstuk 5). Genoemde referenties zijn terug te vinden in hoofdstuk 6.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-915
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl