Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor sport in Wageningen

auteur(s):
Schots, M., Schadenberg, B.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
37 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Ruimte voor sport in Wageningen: vraag-aanbodanalyses van sportaccommodaties

samenvatting:

De gemeente Wageningen is bezig met de herijking van haar sportbeleid. Voor dit proces heeft zij behoefte aan inzichten in de behoefte aan binnen- en buitensportaccommodaties en hoe deze zich zal ontwikkelen.

Werkwijze
Het aanbod aan sportaccommodaties is geïnventariseerd en weergegeven op kaart. Landelijke databases zijn benut om te bezien in hoeverre het aanbod en gebruik afwijken van landelijke cijfers, cijfers uit de regio en cijfers van vergelijkbare gemeenten.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een aantal ontwikkelingen, prognoses en trends beschreven die relevant zijn voor de sportcapaciteitsvraagstukken. In hoofdstuk 3 worden de binnensportaccommodaties behandeld en in hoofdstuk 4 staan de buitensportaccommodaties centraal.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Wageningen. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-913
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl